ESF project

combinatielogo esf 0
 
Veilige Have staat voor kwaliteit in de ouderenzorg, hiernaast willen we ook kwaliteit geven aan de loopbaan van ons personeel.
Door de arbeidsvreugde te verhogen, stijgt ook de betrokkenheid, motivatie, inzet en samenwerking.
Deze ingrediënten geven onze medewerkers meer zin en goesting in de uitoefening van hun job.
Dankzij de financiële steun van het ESF kunnen we samen werken met ons personeel om dit doel te bereiken.
 

Update Corona-virus

27-06-2020

Beste bewoners en familie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde nieuwe richtlijnen voor woonzorgcentra. Hierin stellen ze

  1. De piek van deze corona-epidemie is op 24 juni 2020 voorbij en daarom is een terugkeer naar een normalisatie van de werking en het wonen en leven in de voorzieningen aangewezen.
  2. Het is aan de uitbater, directie en de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke en/of de woonassistent om een medische en organisatorische inschatting te maken hoe de genormaliseerde werking, al dan niet gefaseerd in tijd, volledig kan herstarten.

Gezien, ondanks het correct toepassen van alle maatregelen door bewoners, personeel en bezoekers, er toch vorige week een bewoonster besmet raakte met het coronavirus zijn wij bijzonder op onze hoede.

Daarnaast hebben zowel bewoners als familie in onze bevraging begin juni het belang van veiligheid benadrukt.

Derhalve zal op maandag 29 juni ons beleid nog niet veranderen.

We volgen nauwgezet de gezondheid van bewoners en personeel op. Indien zal blijken dat er de komende weken geen nieuwe covid-gevallen bijkomen, zal een volgende versoepeling zoals door jullie gevraagd in de enquête, een heropening van de cafetaria in veilige omstandigheden zijn.

Met vriendelijke groeten

Dr. Lien Kerckvoorde, CRA

Nancy Sturtewagen, Directie Zorg

 

 

 

 20 juni 2020

Beste bewoners en familie

We zijn verheugd te kunnen melden dat alle 75 bewoners en personeelsleden van de afdeling Larix die op donderdag 18 juni werden getest negatief testen. Dit wil zeggen dat we géén coronavirus konden detecteren op de wissers.

 

Volgende wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing:

  • Alle bewoners van Larix die niet in isolatie liggen, kunnen terug in de zaal eten, aan activiteiten deelnemen en kine hervatten. Gezien er steeds de mogelijkheid is van
    vals negatieve testen, dienen we uit voorzorg Larix af te schermen van de overige afdelingen. Daarom wordt voor de afdeling Larix de bezoekregeling en de wandelingen opgeschort minstens tot en met 1 juli.
  • Voor alle bewoners van Laurier, Linde, Lork, Zilverberk, Magnolia en Ceder: hervatten van de werking: vanaf maandag 22 juni kunnen opnieuw binnenbezoeken, wandelingen, bewonersbesprekingen en verjaardagsfeesten doorgaan.
  • Voor alle bewoners van assistentiewoningen Camille, Amaryllis, Orchidee, Lelie en Iris: gezien jullie nu aparte ingangen, liften en eetzalen hebben die volledig afgescheiden zijn van het WZC, beschouwen we jullie als autonome eenheden. Dit betekent dat jullie bezoek kunnen toelaten op jullie kamer en bij familie op bezoek kunnen gaan. Bezoekers dienen altijd een mondmasker te dragen. Wij adviseren voorzichtig te blijven, er is nog steeds kans op besmetting met het coronavirus. U kan uzelf beschermen door frequent uw handen te wassen en afstand te houden. Verwittig onmiddellijk de verpleging en uw huisarts indien u last hebt van koorts, hoesten, kortademigheid, pijn op de borst of verkoudheidsklachten.
  • Voor alle bewoners van Residentie Haletra : houd 1,5 meter afstand en let op frequente en goede handhygiëne, draag een mondmasker bij gebruik van gemeenschappelijke delen. Bezoekers dienen altijd een mondmasker te dragen. Verwittig onmiddellijk de
    verpleging en uw huisarts indien u last hebt van koorts, hoesten, kortademigheid, pijn op de borst of verkoudheidsklachten.

Met vriendelijke groeten


Dr Lien Kerckvoorde CRA
Nancy Sturtewagen, Directie Zorg 

wijziging uren was