Update Corona-virus

                                                                               BRIEF VOOR FAMILIE EN BEWONERS VAN HET WZC                   

12-11-2020

Beste bewoners en familie  

In vele woonzorgcentra heeft de 2e corona-golf opnieuw lelijk huisgehouden en werd een hoog aantal besmettingen vastgesteld bij zowel bewoners als medewerkers. We zijn opgelucht dat Veilige Have hiervan tot op heden gespaard bleef en de situatie onder controle is.

We willen u, als bezoeker, bedanken om in de voorbije periode steeds de maatregelen correct na te leven. Daarnaast verdienen ook alle medewerkers van Veilige Have een pluim voor hun dagelijkse inzet en de manier waarop zij ook in deze niet evidente tijden steeds de beste zorg verleend hebben.

We vertrouwen erop dat we dit beleid ook in de toekomst op deze manier kunnen verderzetten en willen dan ook vanaf maandag 16 november de bezoekregeling versoepelen.

 •     Per bewoner en per kamer kunnen 2 vaste geregistreerde bezoekers langskomen. Dit kan dagelijks tussen 13u30 en 17u30.
 •    De twee geregistreerde bezoekers kunnen maandelijks wijzigen. Voor de rest van de maand november kunt u dus nog een extra bezoeker doorgeven aan de dienstverantwoordelijke. Voor de maand december kan u, indien gewenst, twee andere bezoekers doorgeven.
 •    De twee geregistreerde bezoekers kunnen NIET tegelijkertijd op bezoek komen. Spreek dus onderling af wie wanneer langs komt.
 •    Het is verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen en uw handen te ontsmetten bij het betreden van ons huis. Houd gedurende het volledige bezoek uw chirurgisch mondmasker aan en bewaar voldoende afstand.
 •    Laat uw gezond verstand primeren. Kom dus niet op bezoek indien u ziekteverschijnselen vertoont ;zelfs ‘maar’ een lichte verkoudheid of buikklachten, terugkeert uit een rode zone of een laag- of hoog risicocontact had.
 •    Indien u onlangs op kamerbezoek kwam bij uw familielid en plots symptomen vertoont die mogelijks op Covid (droge hoest, kortademigheid, smaak- en geurverlies, koorts, spierpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust..) kunnen wijzen, gelieve de dienstverantwoordelijke van de afdeling hiervan steeds op de hoogte te brengen. Op die manier kunnen wij de toestand van uw familielid op de voet volgen en tijdig ingrijpen.

 

Bedankt voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groeten

Mevr. Nancy Sturtewagen, Directeur Veilige Have

Dr. Lien Kerckvoorde, Coördinerend Raadgevend Arts

01-11-2020

Beste bewoners en familie van bewoners,

Gisteren werden de maatregelen voor woonzorgcentra aangescherpt door de Vlaamse Taskforce Covid-19.

Dit zorgt voor volgende wijzigingen vanaf maandag 2 november:

 •      Het kapsalon in Woon-en Zorghave is gesloten.
 •      De pedicure mag niet meer langskomen. Indien om dringende medische redenen een voetbehandeling noodzakelijk is moet deze door een podoloog uitgevoerd worden.
 •      De bewoner dient continu een mondmasker te dragen als er bezoek op de kamer is.
 •   De regelgeving voor bezoekers blijft ongewijzigd: De geregistreerde bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van Veilige Have en houdt dit gedurende het volledige bezoek op de kamer aan. Indien de geregistreerde bezoeker de bewoner mee naar buiten neemt voor een wandeling op de site van Veilige Have, houdt deze ook in de buitenlucht het mondmasker de hele tijd aan.

Alvast bedankt voor het correct naleven van de maatregelen. Dit komt ieders gezondheid en in het bijzonder deze van onze bewoners ten goede.

 

               BRIEF VOOR FAMILIE EN BEWONERS VAN DE ASSISTENTIEWONIGEN

                                                           01-11-2020

Beste bewoners van de assistentiewoningen en familie,

Vrijdag 30 oktober kondigde de Nationale Veiligheidsraad een gedeeltelijke lockdown aan vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december.

Hieronder herhalen wij de belangrijkste regels:

 •      Iedereen dient zijn sociale contacten te beperken:
  • U kan slechts 2 personen toegang verlenen tot uw woning:
  • 1 persoon die geldt als ‘vast nauw contact’ waar het afstand houden niet verplicht is
  • 1 persoon die elke 2 weken kan wisselen maar die wel op minstens 1,5 meter afstand van u dient te blijven
 •      Tijdens het bezoek van een van deze personen dient zowel u als de bezoeker continu een mondmasker te dragen. De bezoeker draagt dus een mondmasker bij het betreden van Veilige Have en houdt dit tijdens het hele bezoek bij u ook aan. Verlucht uw woning na het bezoek.
 •       Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten.
 •       Kapperszaken moeten sluiten: er kan dus geen kapster bij u langskomen en ook het kapsalon in Woon- en Zorghave is gesloten.
 •       Pedicures/schoonheidsspecialistes mogen niet meer langskomen. Indien om dringende medische redenen een voetbehandeling noodzakelijk is moet deze door een podoloog uitgevoerd worden.
 •       Familiehulp en poetsvrouwen mogen langskomen, doch houd afstand. U kan niet samen met hen aan tafel zitten voor een kopje koffie met een koekje, zij dienen ten allen tijde hun mondmasker aan te houden.

Verder is het belangrijk alert te blijven voor symptomen die mogelijks op Covid-19 kunnen wijzen: droge hoest, kortademigheid, smaak- en geurverlies, koorts, spierpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, diarree... Contacteer steeds uw huisarts bij het opmerken van ook maar de minste symptomen.

Alvast bedankt voor het correct naleven van de maatregelen.

Met vriendelijke groeten

Mevr. Nancy Sturtewagen, Directeur Veilige Have

Dr. Lien Kerckvoorde, Coördinerend Raadgevend Arts

-          Blue and Green Self Quarantine Guidelines Coronavirus Poster