combinatielogo esf 0
 
Veilige Have staat voor kwaliteit in de ouderenzorg, hiernaast willen we ook kwaliteit geven aan de loopbaan van ons personeel.
Door de arbeidsvreugde te verhogen, stijgt ook de betrokkenheid, motivatie, inzet en samenwerking.
Deze ingrediënten geven onze medewerkers meer zin en goesting in de uitoefening van hun job.
Dankzij de financiële steun van het ESF kunnen we samen werken met ons personeel om dit doel te bereiken.