ESF project

combinatielogo esf 0
 
Veilige Have staat voor kwaliteit in de ouderenzorg, hiernaast willen we ook kwaliteit geven aan de loopbaan van ons personeel.
Door de arbeidsvreugde te verhogen, stijgt ook de betrokkenheid, motivatie, inzet en samenwerking.
Deze ingrediënten geven onze medewerkers meer zin en goesting in de uitoefening van hun job.
Dankzij de financiële steun van het ESF kunnen we samen werken met ons personeel om dit doel te bereiken.
 

Update Corona-virus

 

11 mei 2020

Beste bewoners en bezoekers

Wij verstaan dat jullie enorm veel vragen hebben en doen ons uiterste best om deze te beantwoorden. Hieronder zullen wij een antwoord formuleren op enkele vaak terugkerende vragen.

Mogen wij op bezoek komen? 

Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020. Indien u meent dat uw bezoek aan ons WZC absoluut noodzakelijk is, vragen wij u contact op te nemen met onze Directeur Zorg mevr. Nancy Sturtewagen via nancy.sturtewagen@veiligehave.be en de situatie te schetsen. Indien u niet beschikt over email kan u de dienstverantwoordelijke van de afdeling van de bewoner telefonisch contacteren. We moeten echter heel streng zijn en zullen dit slechts in uitzonderlijke situaties toelaten.

Sedert 22 april organiseren wij tuinbezoekjes. We bemerken dat dit goed loopt en dat bewoners vaak heel blij zijn hun familieleden terug 'echt' te zien.

Graag brengen we u op de hoogte van twee versoepelingen van de eerder gestelde regels bij de
organisatie van de tuinbezoeken. Vanaf heden is het volgende mogelijk:

Per tuinbezoek mogen twee familieleden op bezoek komen op voorwaarde dat zij volwassen zijn en tot dezelfde 'bubbel' behoren. Dit hoeven niet langer meer dezelfde personen te zijn.

Ter verduidelijking geven we enkele voorbeelden.

 •  Ik wil mijn mama bezoeken, mag mijn echtgenoot mij vergezellen? JA
 • Ik wil mijn mama bezoeken, mijn zus en haar man maken deel uit van onze 'nieuwe
  bubbel van 4 personen'. Mag ik samen met mijn zus bij mijn mama langskomen? JA
 • Ik wil mijn mama bezoeken, mag ik mijn dochtertje van 5 jaar meenemen? NEE, het is
  op dit moment te moeilijk om de social distancing met kinderen te kunnen
  waarmaken.
 • Ik wil mijn mama bezoeken, mag ik samen met mijn broer en zus dit doen ? NEE op
  dit moment is het bezoek beperkt tot 2 personen om ook tussen de bezoekers
  onderling voldoende afstand te bewaren. U kan wel afwisselend eens met uw broer
  en de volgende keer eens met uw zus op bezoek komen.
Wat met de was van bewonerslinnen die door familie of mantelzorgers wordt gedaan? 

      Iedere weekdag (niet tijdens het weekend) tussen 11u00-12u00 en 16u00-17u00 kan bevuilde was opgehaald en proper bewonerslinnen afgegeven worden. Dit kan zowel voor bewoners van het woonzorgcentrum als voor AW. Voor bewoners in het woonzorgcentrum vragen we een dag op voorhand de dienst via mail of telefonisch hiervan te verwittigen.  Deel mee op welke dag en welk tijdstip u zal langskomen. Op die manier kunnen wij de was tijdig naar het onthaal brengen. Dit kan enkel tussen de hierboven vermelde tijdstippen!

Op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid dienen wij vanaf maandag 30 maart strengere maatregelen toe te passen bij de was van bewonerslinnen. 

We vragen bij het wassen volgende instructies na te leven: 

 • Schud de was niet op bij het invoeren in de wasmachine
 • Was op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°C)
 • Droog de was bij voorkeur in de droogkast
 • Steek de propere was in een 1e propere plastic zak en sluit af. Steek deze zak vervolgens in een 2e propere zak. 
 • Vermeld op beide zakken DUIDELIJK NAAM EN AFDELING VAN UW FAMILIELID
 • De plastic zakken van het vuil linnen mogen niet hergebruikt worden!!

      Bij ontvangst van de propere was dienen wij deze 24 uur te laten staan alvorens op de kamer of assistentiewoning te bezorgen. Brengt u dus maandag propere was, dan mogen wij deze pas dinsdag naar de kamer/assistentiewoning van uw familielid brengen. Steek dus GEEN andere zaken (verse voeding, kranten, kaartjes, tijdschrift...) in de zak van de was maar geef deze af in een aparte zak. 

 

Bewoners mogen de gebouwen van Veilige Have niet meer verlaten, wat dan met hun boodschappen?

Familie die instaat of hulp biedt bij de boodschappen kan dit verder blijven doen. We vragen om deze af te geven aan het onthaal in een aparte zak met duidelijke vermelding van NAAM.  Wij dienen propere was 24 uur te laten staan dus geef geen boodschappen mee in dezelfde zak van de was maar doe dit in een aparte zak. Dit kan iedere weekdag (niet tijdens het weekend) tussen 11u00-12u00 en 16u00-17u00. Bewoners die geen beroep kunnen doen op familie of verwanten, kunnen hiervoor het onthaal contacteren. Op MAANDAG-WOENSDAG-VRIJDAG zullen boodschappen gedaan worden, deze worden de dag zelf nog bezorgd op de assistentiewoning. Gelieve TEN LAATSTE DE DAG ERVOOR door te geven aan het onthaal wat jullie wensen. Om het voor ons haalbaar te maken, werd beslist maar 1 supermarkt te bezoeken. Met persoonlijke wensen van supermarkt, slager, bakker, merkproducten kunnen wij dus helaas geen rekening houden. Betaling gebeurt via de factuur. 

Wat met de belevering van medicatie, postbedeling, kapper, pedicure en andere?
 • Medicatie voor assistentiewoningen wordt beleverd aan het onthaal en zal zo vlug mogelijk bezorgd worden op de AW.
 • De post wordt centraal bezorgd aan het onthaal en van hieruit verdeeld naar de AW.
 • Het kapsalon in Woon- en Zorghave is gesloten.  
 • Externe zorgverleners zoals pedicure, kinesist, kapper, poetshulp mogen niet meer langskomen.
Hoe gaat het met mijn familielid op de afdeling? 

Indien mogelijk adviseren wij zelf telefonisch contact op te nemen met uw familielid op de afdeling. 

Wij zullen op regelmatige basis een dagrapport sturen om de familie op de hoogte te houden. Dit zal via mail verstuurd worden naar de contactpersonen van de bewoners. Van niet iedereen hebben we echter een email-adres. Jullie kunnen deze doorgeven door te mailen naar hanne.vandesteene@veiligehave.be met vermelding van NAAM en AFDELING/ASSISTENTIEWONING waar uw familielid verblijft. 

Wij proberen dagelijks zoveel mogelijk bewoners in contact te brengen met hun familie. Dit door samen te telefoneren, foto's of filmpjes te versturen, te skypen. Helaas ontbreekt het ons aan tijd en medewerkers om dit dagelijks bij elke bewoner te doen. We zorgen er zeker voor dat elke bewoner hiertoe de kans krijgt.

Heb je geen ervaring met Skype? Klik op deze link voor een handleiding. 

 

 WIJ VRAGEN NOGMAALS BIJZONDERE AANDACHT VOOR GOEDE PERSOONLIJKE HYGIËNE

Was regelmatig je handen met water en zeep
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak
Hoest of nies in je elleboogholte indien je geen zakdoek hebt
Raak anderen niet aan