Dagverzorging

Dagverzorging voorziet in de opvang van thuisverblijvende bejaarden gedurende één of meerdere weekdagen.

Dagverzorging

Men kan terecht in de dagverzorging vanaf 9u tot 17u.

Er is een leefruimte voorzien waar de gebruikers opgevangen worden door de verantwoordelijke van de dagverzorging. In de onmiddellijke nabijheid zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. Er zijn ook relaxzetels voorzien om de gewenste rust te kunnen nemen.

dvz3

Tijdens de dagverzorging wordt de noodzakelijke zorg aangeboden. Hieromtrent gebeurt overleg met de thuiszorgdiensten. Het middagmaal, de koffie en eventueel het avondmaal zijn belangrijke momenten en worden voorzien van de nodige begeleiding.

dvz2

Vervoer

Vervoer

Het vervoer naar de dagverzorging wordt geregeld door de betrokkene of zijn familie. Indien dit niet mogelijk is, kan beroep gedaan worden op vervoer via de firma Hendriks (aangepast voor rolwagengebruikers).

dvz4

Vanaf 17 u wordt transport naar huis voorzien.

Dagactiviteiten

Dagactiviteiten

De gebruikers van de dagverzorging kunnen kiezen uit een uitgebreid activiteitenaanbod dat bekend gemaakt wordt op de wekelijkse activiteitenkalender.
In de leefruimte vinden de activiteiten van de dagverzorging plaats, maar er kan ook deelgenomen worden aan andere activiteiten die doorgaan in het woonzorgcentrum. 
(vb turnen, eucharistieviering, optreden in polyvalente zaal,…).
Alle faciliteiten van het centrum worden ter beschikking gesteld: de tuin, de kapel, cafetaria, … .
Bezoek tijdens de dagverzorging is steeds welkom.
Er kan tijdens het verblijf een beroep gedaan worden op de kapster en de pedicure. Hiervoor moeten vooraf de nodige afspraken gemaakt worden.
Kinesitherapie en logopedie zijn mogelijk na overleg met de paramedici die aan huis komen.

Prijzen

 

Prijs per dag

€ 27,21

Inclusief middagmaal en koffie

 

Niet inbegrepen in dagprijs

 

Vervoer met busje

Prijs iedere maand aanpasbaar volgens factuur Taxi Hendriks (referentie 01/01/'23: 0,5885 per km)

Avondmaal

€ 5.50