Opdrachtverklaring

Het woonzorgcentrum Veilige Have vzw. wil zijn bewoners een veilige en comfortabele thuis aanbieden, een plaats waar senioren zich goed voelen.

Film Voorstelling Veilige Have

Opdrachtsverklaring van WZC Veilige Have vzw

Het Woonzorgcentrum Veilige Have VZW, heeft een honderdjarige traditie als Christelijk-geïnspireerde instelling die actief is in de zieken- en ouderenzorg.

Het richt zich hoofdzakelijk tot ouderen: validen, zorgbehoevenden en zieken ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele herkomst.

Veilige Have beschikt hiervoor over twee woonzorgcentra (Woon- en Zorghave) met kortverblijf, een centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen met een dienst thuisverpleging en een lokaal dienstencentrum. 

Naast huisvesting staat het in voor begeleiding, verpleegkundige, medische en paramedische zorg.

De hoofdopdracht is het aanbieden van kwaliteitsvolle totaalzorg in overleg met de bewoner/gebruiker en zijn of haar familie/naaste.

In Veilige Have staan de bewoners/bezoekers centraal. Respect voor hun eigen keuzes en privacy zijn voor de instelling zeer belangrijk.

De motivatie, de inzet en de samenwerking van de medewerkers en diensten bepalen in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening. Door aangepaste begeleiding, constructief overleg, bijscholing en vorming worden aan alle medewerkers kansen geboden om arbeidsvreugde te vinden in de uitoefening van hun opdracht en om hun mogelijkheden verder te ontplooien.

Vrijwilligerswerking is een belangrijke pijler binnen onze instelling.

Veilige Have wil een open instelling zijn en de socio-culturele integratie met de omgeving bevorderen.

Veilige Have wil in de regio een actieve rol spelen in het aanbieden van intra- en extramurale zorg en streeft naar een maximale samenwerking met de thuiszorgorganisaties en andere externe zorgverleners.

In de toekomst wil Veilige Have blijven inspelen op nieuwe noden en ontwikkelingen in de ouderenzorg.

WZC Veilige Have beschikt over:

  • een woonzorgcentrum "Zorghave" van 143 woongelegenheden
  • een woonzorgcentrum "Woonhave" van 145 woongelegenheden
  • 165 assistentiewoningen, omgeven door een grote tuin, voor die mensen die zelfstandig willen blijven wonen
  • een centrum voor dagverzorging, bedoeld voor thuiswonende, al of niet zorgbehoevende senioren
  • 16 kamers voor kortverblijf van maximum 2 maand
  • een dienstencentrum "De lelie" te Aalter

Kom gerust een kijkje nemen,

het Veilige Have team