Aansprakelijkheid van WZC Veilige Have v.z.w.

Informatie op de website.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht er toch per vergissing incorrecte informatie verspreid worden kan de WZC Veilige Have v.z.w. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van die informatie en kan de VZW niet worden aangesproken op de al dan niet volledigheid van de informatie. WZC Veilige Have v.z.w. is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. WZC Veilige Have v.z.w. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites.
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. WZC Veilige Have v.z.w. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door WZC Veilige Have v.z.w. houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website.
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat WZC Veilige Have v.z.w. hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.